Foarte fudul, Păvale îi arată lui Văsălie binoclul cumpărat la Turda.
Curios, Văsălie îl întreabă ce-i aia.

– Iaşte un inştrument care-ţ apropiază dă ochi toate la câte te uiţ, explică fălos Păvale.

– Nu să poate! Aşa ceva nu s-ezistă! decretează Văsălie.

– Ba s-ezistă! De-o pildă şedeam asară la mine-n ogradă şâ mă râdeam de cum o fugăreai tu pă Cleonica ca s-o drăgăleşti.

– No apăi poţ să te caci în el dă inştrument, că io asară nici n-am fo acasă!