Pe timp de război, în armată, se primeau şi nebunii! Vine prima zi de instrucţie şi caporalul era îngrijorat ce s-ar putea întâmpla dacă i se dă o puşcă lui Bulă – cel mai nebun dintre nebuni – aşa că se duce la Comandantul unităţii şi îi spune:
– Domnule Comandant ştiţi că Bulă e nebun şi nu putem să îi dăm o puşcă adevărată că ne omoară pe toţi!
– Caporal, daţi-i una de lemn şi îi ziceţi când trage să zică: “Puşca Puşca Poc Poc”.
Face caporalul cum i se spune şi pe perioada instrucţiei nu se iveşste nici-o problemă aşa că Bulă este luat pe front alături de compania lui. Ajunşi în tranşee în toiul luptei se apropie de tranşee un tanc inamic! Unii încep să fugă din caltea tancului numai Bulă stătea în faţa lui şi striga: “Puşca Puşca Poc Poc”. Tancul se apropia din ce în ce mai mult şi toţi fugiseră în afară de Bulă care ţintea tancul şi trăgea din gură în continuare: “Puşca Puşca Poc Poc”. Ajuns lângă Bulă, tancul pune ţinta pe Bulă,… Bulă nimic altceva”Puşca Puşca Poc Poc”. Tancul se opreşte şi din el iese soldatul inamic şi către Bulă începe să strige:
– “Tanc Tanc BUM BUM!”